WYBIERZ DZIAŁ:


AKTUALNOŚCI:


Aktualności
23 listopada, 2023Rozpoczął się kolejny sezon zimowego utrzymania dróg (ZUD). Zachęcamy kierowców do ściągnięcia nogi z gazu, a pieszych prosimy o szczególną ostrożność. Żaden bowiem środek uszorstniający, żaden pług, zimowe opony czy system ABS i ASR czy ESP nie zastąpi zdrowego rozsądku. Zakład Gospodarki Komunalnej od sezonu 2023/2024 nie prowadzi zimowego utrzymania wszystkich dróg w naszej gminie. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy za zabezpieczenie i utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 odpowiada przedsiębiorstwo Rol-Trans Kazimierz Fac z miejscowości Włóki. Drogi, które w wyniku tego przetargu będzie zabezpieczać firma Rol-Trans to: – Chrośna – od DK10 do granicy gminy z Nową Wsią Wielką (droga + ścieżka rowerowa), – Otorowo – od skrzyżowania z „makowianką” do granicy gminy z Bydgoszczą/Łęgnowem (droga + ścieżka rowerowa), – Makowiska/Nowotoruńska – od DK10 przy wylocie „makowianki” i firmie Drobex do granic Bydgoszczy. Zakład Gospodarki Komunalnej nadal realizuje zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wojewódzkich, tj. zadania na wszystkich drogach na terenie naszego miasta oraz w miejscowościach Przyłubie, Kabat, Makowiska, Rudy, Wypaleniska. Odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością odbywa się wg określonych przez zarządców standardów, zasad i kolejności. Przypominamy, że decyzję o wyjeździe na drogi podejmuje jej zarządca. ZGK jest jedynie wykonawcą usługi, który na zlecenie zarządcy podejmuje działanie. Poniżej przypominamy, jak wygląda podział dróg na terenie Solca Kujawskiego: Typ drogi/ZarządcaNazwa drogiWykonawca ZUDDrogi wojewódzkie (pozostające w zarządzie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu)tel. 52 357 42 61ulice: Toruńska, Wolności, Kościuszki, Żeglarska, Bydgoska, 23 Stycznia, Leśna, Garbary oraz odcinek DW 394 w miejscowości Przyłubie, DW 397 (tzw. “Makowianka”), dojazd od DK 10 do stacji kolejowej w Emilianowie;Zakład Gospodarki KomunalnejDrogi powiatowe (pozostające w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy)tel. 52 525 50 54droga w miejscowości Otorowo na odcinku od skrzyżowania DW 394 i DW 397 do miejscowości Łęgnowo, ul. Nowotoruńska od skrzyżowania z DK 10 (przy firmie Drobex Pasz) do granic Bydgoszczy, droga do i w miejscowości Chrośna;Rol-Trans Kazimierz FacDrogi gminne (pozostające w zarządzie Gminy Solec Kujawski)tel. 52 387 01 69wszystkie pozostałe, niewymienione w opisie dróg wojewódzkich i powiatowych;Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK w rozpoczynającym się sezonie przygotowało nowoczesny, profesjonalny sprzęt zapewniający sprawną i właściwą realizację usług w ramach ZUD. Dysponujemy m.in.: 3 samochodami ciężarowymi uzbrojonymi w pługi i posypywarki, w tym dwie nowoczesne posypywarki marki Schmidt Stratos, przystosowane do sypania solą, piaskiem oraz roztworem (solanką), ciągnikiem uzbrojonym w pług i nową posypywarkę komunalną przystosowaną do sypania solą lub piaskiem, 3 urządzeniami wielozadaniowymi Knikmops uzbrojonymi w pługi i syparki (wózkowe i podwieszane, łącznie 6 szt.), w tym nowoczesne urządzenia firmy SaMASZ i POM Augustów Motyl do zabezpieczania chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo osoby pracujące przy sprzątaniu miasta doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zabezpieczają ręcznie miejsca szczególnie niebezpieczne – schody, okolice przejść dla pieszych itp. Już w sezonie letnim, w związku z konkurencyjnymi cenami zabezpieczyliśmy odpowiednie ilości soli, które pozwolą na obsługę całego sezonu ZUD, bez martwienia się o dostępność środka uszorstniającego na rynku. Akcja Zima wymaga również stałego (całodobowego) monitoringu sytuacji na drogach. Nasi dyżurni dokonują systematycznych (kilka razy na dobę) objazdów po terenie gminy, w celu sprawdzenia stanu dróg i chodników, analizują wskazania znajdującej się na terenie ZGK stacji meteorologicznej, śledzą prognozy pogody oraz ostrzeżenia IMGW. Wszystko po to, byście mogli się Państwo czuć na drogach i chodnikach w naszym mieście bezpiecznie. [...] Czytaj więcej...
22 listopada, 2023Piesek obecnie przebywa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim. Informacja pod numerem telefonu: 52/387-03-77 lub 52/387-13-96 [...] Czytaj więcej...
27 października, 2023W dniu 24 października 2023 roku nasz Zakład odwiedzili goście z Azji Środkowej. Kilkuosobowa delegacja, której członkiem był m.in. prof. Kudaiberdi Kozhobekov – rektor Uniwersytetu Państwowego w Oszu, największej uczelni wyższej w Azji Środkowej, miała okazję przyjrzeć się temu, jak działa stacja uzdatniania wody w Przyłubiu, z której dostarczana jest woda pitna dla zdecydowanej większości mieszkańców naszej gminy. Prezes Zarządu ZGK – Pan Sebastian Wrycza, Kierownik Ujęcia Wody – Pan Mirosław Miłek oraz Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej – Pan Wojciech Elszyn oprowadzili gości po stacji, omówili procesy, jakie realizowane są w związku z dostarczaniem wody pitnej do mieszkańców, a także zaprezentowali technologie stosowane do uzdatniania wody w naszej gminie. Azjatyccy delegaci mieli także możliwość skosztowania soleckiej wody, bezpośrednio z ujęcia. Chwalili jej barwę oraz smak. Ich zaskoczenie wzbudziła duża automatyzacja procesów wydobywania i uzdatniania wody, która przekłada się na to, że stacja uzdatniania może działać w niewielkiej obsadzie osobowej. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń. Od rektora Uniwersytetu w Oszu usłyszeliśmy między innymi, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa wodociągowe w Azji Środkowej. Profesor zwracał uwagę w szczególności na to, że pomimo dostępności wody, jej jakość w regionie jest bardzo niska, woda jest zanieczyszczona i trudno ją uzdatnić, by nadawała się do spożycia. Stąd też duże zainteresowanie gości technologią uzdatniania wody, ale i technologiami oczyszczania sieci wodociągowych, za pośrednictwem których woda jest transportowana do mieszkańców. W podziękowaniu za ciepłe przyjęcie oraz prezentację stacji uzdatniania wody Prezes Zarządu ZGK otrzymał od gości pamiątkowy upominek – kałpak, czyli tradycyjne kirgiskie męskie nakrycie głowy. My również dziękujemy za wizytę gości z Azji. Wymiana doświadczeń, szczególnie z mieszkańcami terenów, które borykają się z problemami, w rozwiązaniu których jesteśmy w stanie pomóc, chociażby prezentując stosowane u nas technologie, jest dla nas ważnym elementem działania na rzecz wspólnego interesu społecznego. [...] Czytaj więcej...
27 października, 2023Zakończyliśmy październikową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, realizowaną zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Od 4 do 26 października 2023 roku z terenu naszej gminy prowadzona była cokwartalna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Liczby mówią same za siebie. Tylko i wyłącznie ze zbiórki realizowanej w gminie (nie wliczamy do tego odpadów, które trafiły na PSZOK, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców) do Zakładu Gospodarki Komunalnej trafiło niemal 40 000 kg odpadów wielkogabarytowych. Pomimo tego, że obserwujemy niewielkie spadki ilości tego typu odpadów rok do roku – co oczywiście cieszy – zebrane bezpośrednio od mieszkańców prawie 40 Mg odpadów w październiku potwierdza, że jest jeszcze dużo do zdziałania w zakresie budowania świadomości, dotyczącej najważniejszych procesów hierarchii postępowania z odpadami: zapobiegania powstawaniu i ponownego użycia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnych zakupów i jak najmniejszej produkcji odpadów wielkogabarytowych, szczególnie mebli, gdyż cały czas nasza gmina jest największym producentem (największy procentowy udział w całym strumieniu odpadów z gmin) wielkogabarytów w powiecie bydgoskim. Mając na uwadze bardzo duży koszt zagospodarowania tego typu odpadów, niestety przekłada się to także na koszty całego systemu gospodarowania odpadami, a więc i na stawki, jakie płacimy, jako mieszkańcy. [...] Czytaj więcej...
3 października, 2023Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w październiku zaplanowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, na których zamieszkują mieszkańcy i z wiat śmietnikowych przy budynkach wielolokalowych. Przypominamy również właścicielom domków jednorodzinnych o konieczności zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej (dzień przed planowanym odbiorem) chęci skorzystania z prowadzonej przez ZGK zbiórki. Zgłosić odbiór wielkogabarytów można telefonicznie, pod numerem 52 387 03 77 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00). Jednocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to np. stare meble, dywany, materace, brodziki, wanny, umywalki i inne duże odpady. Nie należy wystawiać sprzętu RTV i AGD, odpadów budowlanych, opon itp. Wszystkie informacje dotyczące zakwalifikowania odpadu, jako wielkogabarytowego można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi harmonogramami, które dostępne są TUTAJ. Zachęcamy również do dostarczania odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio do PSZOK. W gminie Solec Kujawski nie ma ograniczeń co do ilości przekazywanych do PSZOKu odpadów tego typu. Odpady te powinny pochodzić jednak z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (a nie na przykład z firm czy Rodzinnych Ogródków Działkowych). By realizować obowiązującą w Polsce hierarchię postępowania z odpadami polecamy także w pierwszej kolejności wybór rozwiązań, które zapobiegną powstawaniu odpadów lub prowadzą do ich ponownego użycia. Jest to szczególnie ważne w przypadku odpadów wielkogabarytowych, których koszt odbioru i zagospodarowania jest najwyższy ze wszystkich typowych frakcji odpadów komunalnych. [...] Czytaj więcej...
21 września, 2023Dział Gospodarki Komunalnej poza standardowymi pracami w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w mieście, zakładaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej, jakie wynikają z zawartych z Gminą Solec Kujawski umów, wykonuje również szereg innych zadań, objętych zleceniami, realizowanymi wedle bieżących potrzeb. Jedną z takich prac w ostatnich dniach było uprzątnięcie terenu naturalnych tras rowerowych, jakie kilka lat temu zostały zbudowane w lesie przy ul. Kujawskiej. Już w najbliższych dniach – 23.09.2023 roku – na terenie tym zostaną zorganizowane zawody o puchar Kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim. Organizatorem wydarzenia jest klub sportowy UKS „Top” Solec Kujawski, który nie pierwszy już raz zachęca mieszkańców do aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach z odrobiną rywalizacji w tle. Ze swojej strony dziękujemy organizatorom szczególnie za odpowiednio wczesne zgłoszenie do Urzędu Miejskiego potrzeby wykonania prac, co pozwoliło na bezproblemowe zaplanowanie tego zadania w naszym napiętym harmonogramie. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy świetnej zabawy. Do wszystkich mieszkańców apelujemy też o uszanowanie, tak tego zakątka dla amatorów dwóch kółek, jak i każdej innej przestrzeni publicznej, miejskiej, która służy przecież nam wszystkim. Prace, jakie realizowaliśmy na terenie tras nie miały dużego związku z ekspansją natury, raczej były one wynikiem dewastacji i niewłaściwego korzystania ze zbudowanej infrastruktury. Piszemy o tym przy okazji robót przy trasach rowerowych, gdyż niestety nie są to pierwsze prace porządkowe, jakie wykonywaliśmy w tym miejscu. Zapraszamy również do obejrzenia krótkiej galerii, którą udostępniamy Państwu za zgodą autorów zdjęć  – UKS „Top” Solec Kujawski. [...] Czytaj więcej...
14 września, 202315-17 września 2023 – finał akcji Sprzątanie Świata – Polska 2023 Rokrocznie wrzesień to miesiąc szczególny dla wszystkich osób, dla których ważne jest, by otoczenie, w którym żyjemy było czyste i uporządkowane, by wyrzucane jeszcze ciągle zbyt często do lasów, na łąki, w miejsca, gdzie powinna rządzić przyroda, śmieci nie zanieczyszczały naszych wód, gleby, powietrza. Na weekend 15-17 września 2023 roku przypada finał corocznej, realizowanej już po raz trzydziesty akcji Sprzątanie Świata – Polska. Wydarzenie, którego inicjatorką w naszym kraju była Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz – dzisiaj Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia – organizatora wydarzenia, co roku gromadzi tysiące uczestników, sprzątających swoją najbliższą okolicę. Tegoroczne edycja prowadzona jest pod hasłem “Sprzątanie świata łączy ludzi”. Poprzednia, dwudziesta dziewiąta edycja Sprzątania Świata pozwoliła na zebranie ponad 472 tysięcy kilogramów odpadów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Solca Kujawskiego do włączenia się w tę ważną, tak dla naszej lokalnej społeczności, jak i całego społeczeństwa, akcję. Niezwykle cieszy nas zainteresowanie Sprzątaniem Świata wśród dzieci i młodzieży. 15 września wielu uczniów soleckich szkół włączy się we wspólne sprzątanie Solca Kujawskiego, a ich działania będą ważnym elementem budowania świadomości zagrożeń dla środowiska, jakie powodują nieprawidłowo zagospodarowane (np. wyrzucane do lasu) odpady. 2 września 2023 – Akcja Czysta Wisła – Hufiec ZHP Solec Kujawski i WOPR zorganizowały sprzątanie terenów nadwiślańskich Trzydziesta edycja Sprzątania Świata to jednak nie jedyne wydarzenie, którego idea wskazuje na zainteresowanie solecczan tym, by miejsca nam bliskie były czyste i zadbane. 2 września 2023 roku w ramach Akcji Czysta Wisła Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu Kujawskim przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Solcu Kujawskim zaprosili mieszkańców naszego miasta do wspólnego zadbania o czystość na terenach nadwiślańskich. Do akcji, poza harcerzami i ratownikami aktywnie włączyli się także najmłodsi mieszkańcy naszego miasta oraz seniorzy związani ze Stowarzyszeniem „AS” Aktywny Senior. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. miał przyjemność dołożyć cegiełkę do tej inicjatywy, dostarczając uczestnikom worki na odpady, rękawiczki jednorazowe oraz oczywiście odbierając zebrane śmieci. Dodatkowo bezpośrednio przed rozpoczęciem zbierania odpadów Pan Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej pokrótce przypomniał uczestnikom o tym, jak ważne jest dbanie o właściwe postępowanie z odpadami i ich segregacja. Jako podmiot, profesjonalnie zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie Solca Kujawskiego, niezwykle cieszą nas wszystkie oddolne akcje podejmowane przez mieszkańców, których celem jest zadbanie o nasze środowisko. Problem odpadów jest problemem dotyczącym przecież każdego z nas i tylko od nas samych zależy, w jakim stopniu będziemy sobie w stanie z nim poradzić. Duża ilość harcerzy, udział WOPR-owców, zaangażowanie seniorów i dzieci w tego typu akcje jest bardzo ważne, a przeprowadzone 2 września sprzątanie terenów nadwiślańskich jest świadectwem właściwego myślenia o przyszłości. Dziękujemy Hufcowi ZHP oraz Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Solcu Kujawskim za zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Czysta Wisła w naszym mieście. Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia galerii zdjęć ze sprzątania terenów nadwiślańskich, które udostępniamy Państwu za zgodą Hufca. Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z całego wydarzenia na stronie Hufca ZHP Solec Kujawski na Facebooku, TUTAJ. [...] Czytaj więcej...
23 sierpnia, 2023Wspólnie z Telewizją Solec odwiedziliśmy w ostatnim czasie Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Przyłubie. Obok mniejszych stacji, zlokalizowanych w miejscowościach Chrośna i Rudy, to najważniejsza w naszej gminie infrastruktura, zapewniająca produkcję i dostawę wody pitnej do mieszkańców. O tym, co dzieje się na SUW, jak wygląda proces przygotowania wody, nim trafi ona do sieci miejskiej opowiada Państwu Pan Mirosław Miłek – Z-ca Kierownika Ujęcia Wody. Wycieczkę po ujęciu prowadzi Pan Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej i Przygotowania Produkcji. Dziękujemy Telewizji Solec za realizację, a Państwa zapraszamy do oglądania! [...] Czytaj więcej...
13 lipca, 2023W dniu 12 lipca 2023 roku ogłoszona została w Monitorze Polskim Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. To niezwykle ważny dokument, z którego nie tylko możemy poznać dane o stanie gospodarki odpadami, ale przede wszystkim priorytety i kierunki działań systemowych, ogólnopolskich. Z pewnością możemy założyć, że dążenia organów administracji rządowej, a także legislacja w zakresie gospodarowania odpadami będzie zbieżna z tym, co określono w planie. Już przy pobieżnej lekturze zauważymy wskazania i kierunki, także te dotyczące odpadów komunalnych (bytowych), a więc wytwarzanych przez każdego z nas. Wśród działań priorytetowych, dotyczących wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów należy odnotować m.in. wdrażanie ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów), w tym zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ZPO oraz ZPO żywności, systematyczne zwiększanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (do 55% w 2025 roku oraz 65% w 2035 roku), minimalizacja ilości odpadów, które trafiają na składowiska (do 10% w 2035 roku), propagowanie kompostowania bioodpadów przez mieszkańców, selektywne zbieranie bioodpadów od mieszkańców oraz zakłady zbiorowego żywienia, zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie selektywnej zbiórki, postępowania z odpadami oraz nielegalnym postępowaniem z nimi, zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu odbieranych i zbieranych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości zbieranych selektywnie odpadów, utrzymanie trendu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska, ograniczenie powstawania tzw. dzikich wysypisk. Jak widać w zaprezentowanym wyżej wyliczeniu, dużą część z tych działań realizujemy już dzisiaj. W najbliższych latach z pewnością będą one kontynuowane i intensyfikowane. Są jednak zadania, które dopiero będą wdrażane, co z pewnością będzie wyzwaniem, tak dla naszego Zakładu, jak i mieszkańców. Trudno dzisiaj na przykład powiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądała selektywna zbiórka bioodpadów prowadzona przez mieszkańców, kiedy, czy i na jakich zasadach będzie wdrażana. Szczególnie w nowych kwestiach będą ważne dokumenty wykonawcze – rozporządzenia, które określą to, jak dane założenia mają być realizowane. Z pewnością, gdy tylko pojawią się konkretne wytyczne, będziemy o nich informować i prowadzić akcje edukacyjne. Link do Uchwały w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 – LINK. [...] Czytaj więcej...
25 maja, 2023W kończącym się roku szkolnym po raz piąty już wspólnie z Urzędem Miejskim w Solcu Kujawskim prowadziliśmy konkurs pn. “Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki“. Edycja konkursu trwała od 17 października 2022 roku do 12 maja 2023 roku. Celem konkursu było: rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie uczniów do odzysku makulatury i plastikowych nakrętek, kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka), upowszechniania pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego, poprawa stanu środowiska naturalnego. Oceny w konkursie dokonano w kategoriach: Kategoria – Przedszkola, Kategoria – Szkoły, Kategoria – Klasy. Komisja w składzie: Przewodniczący – Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej i Przygotowania Produkcji, Członek – Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, na podstawie sprawozdań wyłoniła laureatów konkursu. Punktacja, jaka była przyznawana za zebrane ilości nakrętek i makulatury uwzględniała ilość dzieci w danej placówce. W kategorii Przedszkola: I miejsce przyznano Ochronce Sióstr Służebniczek, która zebrała 274 kg nakrętek i 150 kg makulatury i łącznie uzyskało 11,57 pkt., II miejsce przyznano Niepublicznemu Żłobkowi KUBUSIOWY ZAKĄTEK, który zebrał 78 kg nakrętek i 140 kg makulatury i łącznie uzyskał 10,99 pkt., III miejsce przyznano Przedszkolu Publicznemu DINUŚ, które zebrało 248 kg nakrętek i 460 kg makulatury i łącznie uzyskało 8,60 pkt. Wyróżnienia za udział otrzymały: Przedszkole niepubliczne REKSIO, które zebrało 366 kg nakrętek i 230 kg makulatury oraz Przedszkole Publiczne nr 1 PROMYCZEK, które zebrało 329 kg nakrętek i 410 kg makulatury. W kategorii Szkoły: I miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 4, która zebrała 747 kg nakrętek i 1350 kg i łącznie uzyskała 4,33 pkt., II miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 1, która zebrała 607 kg nakrętek i 462 kg makulatury i łącznie uzyskała 3,72 pkt. W kategorii Klasy: Szkoła Podstawowa nr 1: I miejsce przyznano klasie 0A, II miejsce przyznano klasie 1A, III miejsce przyznano klasie 5B. Szkoła Podstawowe nr 4: I miejsce przyznano klasie 3C, II miejsce przyznano klasie 3D, III miejsce przyznano klasie 2D. Piknik, jaki zorganizowany został 24.05.2023 roku na Placu Jana Pawła II, był okazją do podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród – bonów pieniężnych (pula nagród wyniosła niemal 10 tys. zł), które soleckie szkoły i przedszkola mogą wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz z osobna każdemu z młodych solecczan, którzy przyczynili się do imponujących wyników zbiórki w ramach konkursu. [...] Czytaj więcej...
NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE:


ZNAJDŹ NA STRONIE:


JAK SEGREGOWAĆ ODPADY: