Bardzo duża ilość odpadów wielkogabarytowych

Zakończyliśmy październikową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, realizowaną zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Od 4 do 26 października 2023 roku z terenu naszej gminy prowadzona była cokwartalna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Liczby mówią same za siebie.

Tylko i wyłącznie ze zbiórki realizowanej w gminie (nie wliczamy do tego odpadów, które trafiły na PSZOK, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców) do Zakładu Gospodarki Komunalnej trafiło niemal 40 000 kg odpadów wielkogabarytowych. Pomimo tego, że obserwujemy niewielkie spadki ilości tego typu odpadów rok do roku – co oczywiście cieszy – zebrane bezpośrednio od mieszkańców prawie 40 Mg odpadów w październiku potwierdza, że jest jeszcze dużo do zdziałania w zakresie budowania świadomości, dotyczącej najważniejszych procesów hierarchii postępowania z odpadami: zapobiegania powstawaniu i ponownego użycia.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnych zakupów i jak najmniejszej produkcji odpadów wielkogabarytowych, szczególnie mebli, gdyż cały czas nasza gmina jest największym producentem (największy procentowy udział w całym strumieniu odpadów z gmin) wielkogabarytów w powiecie bydgoskim. Mając na uwadze bardzo duży koszt zagospodarowania tego typu odpadów, niestety przekłada się to także na koszty całego systemu gospodarowania odpadami, a więc i na stawki, jakie płacimy, jako mieszkańcy.