Ruszyła “Akcja Zima” 2023/2024

Rozpoczął się kolejny sezon zimowego utrzymania dróg (ZUD). Zachęcamy kierowców do ściągnięcia nogi z gazu, a pieszych prosimy o szczególną ostrożność. Żaden bowiem środek uszorstniający, żaden pług, zimowe opony czy system ABS i ASR czy ESP nie zastąpi zdrowego rozsądku. Zakład Gospodarki Komunalnej od sezonu 2023/2024 nie prowadzi zimowego utrzymania wszystkich dróg w naszej gminie. … Dowiedz się więcej

Wizyta delegacji z Azji Środkowej

W dniu 24 października 2023 roku nasz Zakład odwiedzili goście z Azji Środkowej. Kilkuosobowa delegacja, której członkiem był m.in. prof. Kudaiberdi Kozhobekov – rektor Uniwersytetu Państwowego w Oszu, największej uczelni wyższej w Azji Środkowej, miała okazję przyjrzeć się temu, jak działa stacja uzdatniania wody w Przyłubiu, z której dostarczana jest woda pitna dla zdecydowanej większości … Dowiedz się więcej

Bardzo duża ilość odpadów wielkogabarytowych

Zakończyliśmy październikową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, realizowaną zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Od 4 do 26 października 2023 roku z terenu naszej gminy prowadzona była cokwartalna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Liczby mówią same za siebie. Tylko i wyłącznie ze zbiórki realizowanej w gminie (nie wliczamy do tego odpadów, które trafiły na PSZOK, dostarczone … Dowiedz się więcej

Odbiór odpadów wielkogabarytowych od 4 do 26 października 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w październiku zaplanowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, na których zamieszkują mieszkańcy i z wiat śmietnikowych przy budynkach wielolokalowych. Przypominamy również właścicielom domków jednorodzinnych o konieczności zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej (dzień przed planowanym odbiorem) chęci skorzystania z prowadzonej przez ZGK zbiórki. Zgłosić odbiór wielkogabarytów można telefonicznie, pod numerem 52 387 … Dowiedz się więcej

Prace porządkowe przy kompleksie naturalnych tras rowerowych

Dział Gospodarki Komunalnej poza standardowymi pracami w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w mieście, zakładaniem i utrzymaniem zieleni miejskiej, jakie wynikają z zawartych z Gminą Solec Kujawski umów, wykonuje również szereg innych zadań, objętych zleceniami, realizowanymi wedle bieżących potrzeb. Jedną z takich prac w ostatnich dniach było uprzątnięcie terenu naturalnych tras rowerowych, jakie … Dowiedz się więcej

Wrzesień pod hasłem sprzątania świata

15-17 września 2023 – finał akcji Sprzątanie Świata – Polska 2023 Rokrocznie wrzesień to miesiąc szczególny dla wszystkich osób, dla których ważne jest, by otoczenie, w którym żyjemy było czyste i uporządkowane, by wyrzucane jeszcze ciągle zbyt często do lasów, na łąki, w miejsca, gdzie powinna rządzić przyroda, śmieci nie zanieczyszczały naszych wód, gleby, powietrza. … Dowiedz się więcej

Z kamerą na SUW

Wspólnie z Telewizją Solec odwiedziliśmy w ostatnim czasie Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Przyłubie. Obok mniejszych stacji, zlokalizowanych w miejscowościach Chrośna i Rudy, to najważniejsza w naszej gminie infrastruktura, zapewniająca produkcję i dostawę wody pitnej do mieszkańców. O tym, co dzieje się na SUW, jak wygląda proces przygotowania wody, nim trafi ona do sieci miejskiej … Dowiedz się więcej

Krajowy plan gospodarki odpadami 2028 uchwalony!

W dniu 12 lipca 2023 roku ogłoszona została w Monitorze Polskim Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. To niezwykle ważny dokument, z którego nie tylko możemy poznać dane o stanie gospodarki odpadami, ale przede wszystkim priorytety i kierunki działań systemowych, ogólnopolskich. Z pewnością możemy założyć, … Dowiedz się więcej

Rozstrzygnięcie konkursu “Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”

W kończącym się roku szkolnym po raz piąty już wspólnie z Urzędem Miejskim w Solcu Kujawskim prowadziliśmy konkurs pn. “Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki“. Edycja konkursu trwała od 17 października 2022 roku do 12 maja 2023 roku. Celem konkursu było: Oceny w konkursie dokonano w kategoriach: Komisja w składzie: na podstawie sprawozdań wyłoniła laureatów konkursu. … Dowiedz się więcej