Dokumenty elektroniczne


Wiele spraw możesz procedować w ZGK elektronicznie. Pozwoli to zaoszczędzić Twój czas. Nie musisz osobiście dostarczać do ZGK wielu dokumentów, nie musisz ich też wysyłać pocztą tradycyjną. Wraz z uruchomieniem nowej strony internetowej umożliwiliśmy przesyłanie poprzez stronę dokumentów/wniosków czy oświadczeń (np. wniosku o wydanie warunków przyłączenia, o uruchomienie usługi e-faktury itp.).

By jednak kierowane do ZGK drogą elektroniczną dokumenty mogły być procedowane, musimy upewnić się, że to osoba w nich wskazana (wnioskodawca, składający oświadczenie woli) jest osobą, która podpisała dokument. Dlatego też wymagamy, by wszystkie dokumenty, które mają być procedowane były podpisane z wykorzystaniem:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego (więcej o tej formie podpisu TUTAJ) lub,
  • podpisu osobistego (więcej o tej formie podpisu TUTAJ) lub,
  • podpisu zaufanego (więcej o tej formie podpisu TUTAJ).

Zachęcamy szczególnie do podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym, tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, który jest najbardziej rozpowszechnioną z przedstawionych opcji.

Podpisany elektronicznie dokument można przesłać do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce KONTAKT.

Jak podpisać dokument podpisem zaufanym

Podpisem zaufanym możesz podpisać każdy dokument w formacie PDF. Może być to zatem też wypełniony elektronicznie lub ręcznie, a następnie zeskanowany i zapisany w formacie *.pdf formularz, czy oświadczenie składane do ZGK.

Przygotowany i wypełniony wcześniej do wysyłki dokument PDF należy wgrać i podpisać na rządowej stronie podpisu zaufanego:


Sama procedura podpisu jest identyczna jak dla wszystkich spraw, realizowanych przez ePUAP, nie powinna więc sprawiać problemów. Po podpisaniu, dokument należy pobrać na dysk swojego komputera, a następnie tak przygotowany dokument można wysłać do ZGK za pośrednictwem formularza odpowiedniego dla typu sprawy, który chcemy zrealizować.

Dokumenty podpisane innymi metodami i niepodpisane

Przesłane do ZGK dokumenty, które zawierać będą inne formy podpisów niż wskazane wyżej, w szczególności:

  • zeskanowane dokumenty z odręcznym podpisem,
  • dokumenty nie zawierające żadnego podpisu,
  • dokumenty z wpisanym maszynowo imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy/składającego oświadczenie woli,
  • dokumenty zawierające inne formy sygnatur nazywanych podpisami elektronicznymi,

nie będą mogły być procedowane, a ZGK będzie mogło wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braku podpisu tylko w określonych przypadkach (o ile przesłany dokument będzie zawierał adres wnioskodawcy), co znacznie wydłuży czas załatwienia sprawy.

Prosimy zatem o postępowanie zgodnie z obowiązującymi w Zakładzie zasadami.