Dystrybucja węglaZ dniem 30.06.2023 roku Spółka zakończyła świadczenie usługi związanej z dystrybucją węgla w ramach programu preferencyjnego zakupu przez gospodarstwa domowe, o którym mowa w Ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Poniższe informacje mają charakter archiwalny.


Gmina Solec Kujawski przystąpiła do rządowego programu preferencyjnego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe. Sprzedaż ta prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na zlecenie Gminy zajmuje się obsługą i dystrybucją węgla. Spółka po złożeniu przez Urząd Miejski zamówienia:

  • odbiera węgiel ze składu w Toruniu,
  • dostarcza na teren gminy,
  • workuje w big bagi po 750 kg,
  • wydaje węgiel uprawnionym mieszkańcom (na podstawie dokumentów, które mieszkańcy otrzymują w Urzędzie Miasta),
  • dostarcza i rozładowuje paliwo stałe mieszkańcom w ramach usługi dodatkowej, płatnej (o ile mieszkaniec złoży takie zlecenie).

Węgiel, który trafia do naszej gminy kupowany jest od spółki skarbu państwa PGE Paliwa i pochodzi z Kolumbii. Gmina Solec Kujawski kupuje węgiel w dwóch sortymentach:

  • groszek/ekogroszek – 8-25 mm,
  • orzech – 25-50 mm.

Na życzenie mieszkańców pracownicy ZGK przedstawiają certyfikaty badań jakościowych dystrybuowanego węgla, jakie wraz z paliwem otrzymujemy od PGE Paliwa.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani zakupem węgla powinni skontaktować się z Urzędem Miejskim, pod numerem telefonu 52 387 01 41 w celu ustalenia czy przysługuje im zakup na warunkach preferencyjnych, o których mowa w Ustawie, a następnie wypełnić stosowne wnioski, wnieść opłatę za zakup węgla na rachunek bankowy wskazany w Urzędzie. Po wypełnieniu wszystkich formalności mieszkaniec może odebrać w Urzędzie dokument, potwierdzający prawo do zakupu, będący jednocześnie potwierdzeniem możliwości odbioru węgla w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Z dokumentem tym należy udać się do Działu Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy nie muszą przedstawiać w Zakładzie dowodów opłaty – potwierdzenie prawa do zakupu otrzymane w Urzędzie Miejskim jest jednocześnie potwierdzeniem, że opłata za zakup węgla została wniesiona.

Obsługa mieszkańców i wydawanie węgla odbywa się godzinach pracy Spółki, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Obsługa mieszkańców odbywa się na bieżąco, bez konieczności umawiania się na spotkanie/odbiór. Pracownicy Spółki dbają o dostępność paliwa stałego w obu wydawanych sortymentach: groszek/ekogroszek oraz orzech. W przypadku chęci odbioru węgla własnym transportem, jest on wydawany “od ręki”. W przypadku skorzystania z opcji dostarczenia i rozładunku węgla przez ZGK (usługa dodatkowo płatna – 51,34 zł brutto), paliwo stałe dostarczane jest w zdecydowanej większości przypadków, w zależności od możliwości logistycznych Zakładu, tego samego lub kolejnego dnia roboczego, w którym nastąpiło zlecenie.

Zwracamy uwagę, że ZGK odpowiada za dostarczenie węgla ze składu do Solca Kujawskiego oraz jego dystrybucję do mieszkańców. Nie jest stroną umowy sprzedaży, zatem potencjalne reklamacje, czy zgłoszenia z tytułu rękojmi nie powinny być kierowane do ZGK, o ile nie dotyczą świadczenia, realizowanego przez Spółkę.