Łączą nas drzewa – wspólne sadzenie lasu

W środę 26 kwietnia 2023 roku z inicjatywy Nadleśnictwa Solec Kujawski na terenie naszej gminy odbyła się akcja pod nazwą “Łączą nas drzewa”. Celem akcji było sadzenie nowego lasu. Przedstawiciele ZGK, na co dzień związani z Działem Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialnym między innymi za zieleń miejską (Joanna Zakrzewska – Mistrz ds. sprzątania miasta i Wojciech Elszyn – Kierownik DGK) reprezentowali naszą Spółkę i z zaangażowaniem, aktywnie uczestniczyli w tej ważnej akcji społecznej.

Gratulujemy Nadleśnictwu świetnie przygotowanej imprezy, zgromadzenia tak wielu chętnych rąk do sadzenia nowego lasu. W miejscu sadzenia lasu stawili się bowiem m.in. przedstawiciele Lasów Państwowych, władzy ustawodawczej, pracownicy soleckiego Urzędu Miejskiego i soleckich instytucji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przedstawiciele kilku jednostek straży pożarnej, policji, służby więziennej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i podopieczni środowiskowego domu samopomocy, seniorzy czy młodzież szkolna. W tak zacnym i szerokim gronie nie mogło zabraknąć także i przedstawicieli ZGK.

Wynik akcji jest imponujący. Z informacji uzyskanych od leśniczych wynika, że udało się zasadzić ok. 8 tys. nowych drzew. Poza oczywiście aspektem ekologicznym i środowiskowym wspólnego sadzenia lasu, tego typu spotkania zawsze też sprzyjają budowaniu relacji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy instytucjami i uczestnikami wydarzenia.