Nowe rozwiązania komunikacyjne w ZGK

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej niezwykle cenimy sobie profesjonalizm oraz jakość świadczonych przez nas usług. Nieustannie dokładamy starań, by zadania publiczne, które wykonujemy, spełniały wysokie standardy, a mieszkańcy Solca Kujawskiego byli zadowoleni, tak ze zrealizowanych przez nas świadczeń, jak i obsługi.

Jak wierzymy, jednym z elementów skutecznego, właściwego świadczenia usług jest odpowiednia komunikacja, kontakt z mieszkańcami i rzetelna informacja przekazywana zarówno w kontakcie osobistym, mailowym, jak i telefonicznym. Dlatego też od stycznia 2024 roku wdrożyliśmy w ZGK nowe rozwiązania centrali telefonicznej, usługę rejestracji rozmów oraz automatyczną infolinię PSZOK.

Jesteśmy dostępni dla Państwa teraz (bez względu na sprawę, którą chcecie Państwo zrealizować czy omówić) pod jednym, wspólnym numerem telefonu – 52 387 13 96. Czytelne, zrozumiałe menu pozwoli Państwu połączyć się od razu z pracownikiem merytorycznym, który odpowiada za realizację spraw, z którymi się Państwo do nas kierujecie.

Nasi pracownicy dostępni są dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Numer czynny jest jednak całą dobę. W godzinach popołudniowych i nocnych, a także w weekendy i święta można za jego pomocą skontaktować się z naszym dyżurnym, który przyjmuje i przekazuje dalej informacje o awariach i innych zdarzeniach, wymagających natychmiastowej reakcji ze strony ZGK.

By zachować wysoką jakość świadczonych usług, rozmowy z naszymi pracownikami są rejestrowane; zarówno połączenia, które Państwo inicjujecie, jak i te, realizowane przez naszych pracowników, o czym każdorazowo informujemy przed podjęciem połączenia. Cieszymy się, że udało nam się w końcu wdrożyć coś, co w wielu firmach o podobnym profilu jest standardem. Należy pamiętać bowiem, że gros telefonów kierowanych do nas dotyczy spraw, związanych z bezpieczeństwem (np. dostaw wody pitnej, zwierząt bez opieki, bezpieczeństwa na drogach i chodnikach itp.).

Dodatkowo, korzystając z funkcjonalności centrali telefonicznej, uruchomiliśmy automatyczną infolinię PSZOK. Z materiałów w niej przygotowanych dowiecie się Państwo między innymi: w jakich godzinach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla kogo PSZOK jest dostępny, jakie typy odpadów można dostarczyć do Punktu.

Poniżej prezentujemy Państwu schemat drzewa menu naszej centrali:

Menu główne:

 1. Dział Wodociągów i Kanalizacji
  1.1. Stan wodomierza, umowy
  1.2. Awarie i eksploatacja sieci
  1.3. Przyłączenie do sieci
 2. Dział Gospodarki Komunalnej
  2.1. Odbiór odpadów od mieszkańców
  2.2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  2.2.1. Automatyczna Infolinia PSZOK
  2.2.2. Połączenie z pracownikiem PSZOK
  2.3. Odpady komunalne z firm i nieruchomości niezamieszkałych
  2.4. Zieleń miejska i sprzątanie miasta
 3. Dział Administracji
  3.1. Księgowość
  3.2. Windykacja
  3.3. Magazyn
  3.4. Kadry
  3.5. Inspektor ochrony danych
 4. Sekretariat
 5. Informacja RODO