Odbiór odpadów wielkogabarytowych od 4 do 26 października 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że w październiku zaplanowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, na których zamieszkują mieszkańcy i z wiat śmietnikowych przy budynkach wielolokalowych.

Przypominamy również właścicielom domków jednorodzinnych o konieczności zgłoszenia przynajmniej dzień wcześniej (dzień przed planowanym odbiorem) chęci skorzystania z prowadzonej przez ZGK zbiórki. Zgłosić odbiór wielkogabarytów można telefonicznie, pod numerem 52 387 03 77 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00).

Jednocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe to np. stare meble, dywany, materace, brodziki, wanny, umywalki i inne duże odpady. Nie należy wystawiać sprzętu RTV i AGD, odpadów budowlanych, opon itp. Wszystkie informacje dotyczące zakwalifikowania odpadu, jako wielkogabarytowego można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi harmonogramami, które dostępne są TUTAJ.

Zachęcamy również do dostarczania odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio do PSZOK. W gminie Solec Kujawski nie ma ograniczeń co do ilości przekazywanych do PSZOKu odpadów tego typu. Odpady te powinny pochodzić jednak z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (a nie na przykład z firm czy Rodzinnych Ogródków Działkowych).

By realizować obowiązującą w Polsce hierarchię postępowania z odpadami polecamy także w pierwszej kolejności wybór rozwiązań, które zapobiegną powstawaniu odpadów lub prowadzą do ich ponownego użycia. Jest to szczególnie ważne w przypadku odpadów wielkogabarytowych, których koszt odbioru i zagospodarowania jest najwyższy ze wszystkich typowych frakcji odpadów komunalnych.