Opracowanie projektu budowlanego sieci tłocznej wody surowej SUW Przyłubie

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług projektowych w zakresie opracowania projektu budowlanego sieci tłocznej wody surowej dla SUW Przyłubie na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji.

Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.


Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert).

Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania.


Wyniki postępowania

W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę:

Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium cena jednostkowa pracyKryterium terminu płatnościWynik podstępowania
HYDROTERM Zygmunt Biernacki
ul. Skalarowa 16/13
85-436 Bydgoszcz
NIP 554 102 05 83
123 000,00 zł brutto (cena ofertowa), w toku negocjacji ustalono cenę ostateczną 98 400,00 zł brutto98,40 zł brutto40 dniUzyskana ilość punktów: 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta