Projekty unijne


Inwestycje w solecki PSZOK

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. realizuje projekt grantowy pn. Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu Kujawskim (umowa nr PSZOK 5/2021). Projekt dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowana operacja jest wynikiem konkursu ogłoszonego jeszcze w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w którym ZGK przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie.

Zakład w ramach realizacji grantu zakupił pięć dużych kontenerów, usprawniających zbiórkę i transport odpadów selektywnie zebranych (w tym specjalistyczny kontener-wywrotkę do gruzu i platformę z burtami i kratą do transportu lżejszych odpadów, np. plastiku). Zakupiono także dwa nowe pojazdy dostawcze ze skrzyniami załadunkowymi. Wszystko po to, by odpady na terenie gminy mogły być zbierane sprawniej, efektywniej i w sposób bardziej ekonomiczny. Łączny koszt projektu to 613 770zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 424 150,00 zł, tj. 85% wartości netto kosztów kwalifikowalnych projektu. Nowe pojazdy i kontenery są już w Zakładzie i służą mieszkańcom Solca Kujawskiego. Celem poczynionych inwestycji jest także minimalizowanie kosztów zbiórki odpadów w zakresie, w którym mamy na to wpływ, tj. poprzez optymalizację procesów logistycznych i najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Bardzo dużą pomocą w tych działaniach będą dla nas zakupione pojazdy oraz pojemniki. Co więcej, realizacja tego typu zakupów inwestycyjnych pozwala, by rosnące ceny zagospodarowania odpadów w instalacjach u recyklerów odbijały się w jak najmniejszym stopniu na opłatach ponoszonych przez mieszkańców Solca.

Kontenery są może mniej widocznym na co dzień dla mieszkańców Solca Kujawskiego elementem realizacji projektu, gdyż co do zasady znajdują się w prowadzonym przez ZGK Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale z pewnością pomagają nam w codziennej pracy, obniżają koszty przekazywania odpadów selektywnie zbieranych i usprawniają całą pracę PSZOKu. Jednak i te czasami można spotkać na terenie miasta, np. podczas zbiórki plastiku czy odpadów wielkogabarytowych. Zdecydowanie natomiast łatwiej zobaczyć na ulicach Solca dwa nowe pojazdy dostawcze marki IVECO z wysokimi skrzyniami załadunkowymi, które wspomagają codzienną pracę naszych śmieciarek w zakresie odpadów selektywnie zbieranych. Nietrudno je rozpoznać – podobnie jak kontenery są odpowiednio oznakowane logotypami oraz informacjami o dofinansowaniu ze środków europejskich.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest niezwykle ważnym elementem naszego funkcjonowania. Pozwalają nam one sprawnie działać w warunkach coraz większej ilości zadań i zasad ich realizacji, modernizować bazę oraz posiadany sprzęt i tym samym poprawiać jakość świadczonych usług.