Rozstrzygnięcie konkursu “Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki”

W kończącym się roku szkolnym po raz piąty już wspólnie z Urzędem Miejskim w Solcu Kujawskim prowadziliśmy konkurs pn. “Odzyskujemy makulaturę i plastikowe nakrętki“. Edycja konkursu trwała od 17 października 2022 roku do 12 maja 2023 roku.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie uczniów do odzysku makulatury i plastikowych nakrętek,
 • kreowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka),
 • upowszechniania pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego.

Oceny w konkursie dokonano w kategoriach:

 • Kategoria – Przedszkola,
 • Kategoria – Szkoły,
 • Kategoria – Klasy.

Komisja w składzie:

 • Przewodniczący – Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej i Przygotowania Produkcji,
 • Członek – Iwona Skrzypińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim,

na podstawie sprawozdań wyłoniła laureatów konkursu.

Punktacja, jaka była przyznawana za zebrane ilości nakrętek i makulatury uwzględniała ilość dzieci w danej placówce.

W kategorii Przedszkola:

I miejsce przyznano Ochronce Sióstr Służebniczek, która zebrała 274 kg nakrętek i 150 kg makulatury i łącznie uzyskało 11,57 pkt.,

II miejsce przyznano Niepublicznemu Żłobkowi KUBUSIOWY ZAKĄTEK, który zebrał 78 kg nakrętek i 140 kg makulatury i łącznie uzyskał 10,99 pkt.,

III miejsce przyznano Przedszkolu Publicznemu DINUŚ, które zebrało 248 kg nakrętek i 460 kg makulatury i łącznie uzyskało 8,60 pkt.

Wyróżnienia za udział otrzymały: Przedszkole niepubliczne REKSIO, które zebrało 366 kg nakrętek i 230 kg makulatury oraz Przedszkole Publiczne nr 1 PROMYCZEK, które zebrało 329 kg nakrętek i 410 kg makulatury.

W kategorii Szkoły:

I miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 4, która zebrała 747 kg nakrętek i 1350 kg i łącznie uzyskała 4,33 pkt.,

II miejsce przyznano Szkole Podstawowej nr 1, która zebrała 607 kg nakrętek i 462 kg makulatury i łącznie uzyskała 3,72 pkt.

W kategorii Klasy:

Szkoła Podstawowa nr 1:

 • I miejsce przyznano klasie 0A,
 • II miejsce przyznano klasie 1A,
 • III miejsce przyznano klasie 5B.

Szkoła Podstawowe nr 4:

 • I miejsce przyznano klasie 3C,
 • II miejsce przyznano klasie 3D,
 • III miejsce przyznano klasie 2D.

Piknik, jaki zorganizowany został 24.05.2023 roku na Placu Jana Pawła II, był okazją do podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród – bonów pieniężnych (pula nagród wyniosła niemal 10 tys. zł), które soleckie szkoły i przedszkola mogą wykorzystać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz z osobna każdemu z młodych solecczan, którzy przyczynili się do imponujących wyników zbiórki w ramach konkursu.