Ruszyła “Akcja Zima” 2023/2024

Rozpoczął się kolejny sezon zimowego utrzymania dróg (ZUD). Zachęcamy kierowców do ściągnięcia nogi z gazu, a pieszych prosimy o szczególną ostrożność. Żaden bowiem środek uszorstniający, żaden pług, zimowe opony czy system ABS i ASR czy ESP nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Zakład Gospodarki Komunalnej od sezonu 2023/2024 nie prowadzi zimowego utrzymania wszystkich dróg w naszej gminie. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy za zabezpieczenie i utrzymanie dróg powiatowych w latach 2023-2026 odpowiada przedsiębiorstwo Rol-Trans Kazimierz Fac z miejscowości Włóki. Drogi, które w wyniku tego przetargu będzie zabezpieczać firma Rol-Trans to:

– Chrośna – od DK10 do granicy gminy z Nową Wsią Wielką (droga + ścieżka rowerowa),

– Otorowo – od skrzyżowania z „makowianką” do granicy gminy z Bydgoszczą/Łęgnowem (droga + ścieżka rowerowa),

– Makowiska/Nowotoruńska – od DK10 przy wylocie „makowianki” i firmie Drobex do granic Bydgoszczy.

Zakład Gospodarki Komunalnej nadal realizuje zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wojewódzkich, tj. zadania na wszystkich drogach na terenie naszego miasta oraz w miejscowościach Przyłubie, Kabat, Makowiska, Rudy, Wypaleniska. Odśnieżanie i zabezpieczanie przed śliskością odbywa się wg określonych przez zarządców standardów, zasad i kolejności.

Przypominamy, że decyzję o wyjeździe na drogi podejmuje jej zarządca. ZGK jest jedynie wykonawcą usługi, który na zlecenie zarządcy podejmuje działanie.

Poniżej przypominamy, jak wygląda podział dróg na terenie Solca Kujawskiego:

Typ drogi/ZarządcaNazwa drogiWykonawca ZUD
Drogi wojewódzkie (pozostające w zarządzie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu)
tel. 52 357 42 61
ulice: Toruńska, Wolności, Kościuszki, Żeglarska, Bydgoska, 23 Stycznia, Leśna, Garbary oraz odcinek DW 394 w miejscowości Przyłubie, DW 397 (tzw. “Makowianka”), dojazd od DK 10 do stacji kolejowej w Emilianowie;Zakład Gospodarki Komunalnej
Drogi powiatowe (pozostające w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy)
tel. 52 525 50 54
droga w miejscowości Otorowo na odcinku od skrzyżowania DW 394 i DW 397 do miejscowości Łęgnowo, ul. Nowotoruńska od skrzyżowania z DK 10 (przy firmie Drobex Pasz) do granic Bydgoszczy, droga do i w miejscowości Chrośna;Rol-Trans Kazimierz Fac
Drogi gminne (pozostające w zarządzie Gminy Solec Kujawski)
tel. 52 387 01 69
wszystkie pozostałe, niewymienione w opisie dróg wojewódzkich i powiatowych;Zakład Gospodarki Komunalnej

ZGK w rozpoczynającym się sezonie przygotowało nowoczesny, profesjonalny sprzęt zapewniający sprawną i właściwą realizację usług w ramach ZUD. Dysponujemy m.in.:

  • 3 samochodami ciężarowymi uzbrojonymi w pługi i posypywarki, w tym dwie nowoczesne posypywarki marki Schmidt Stratos, przystosowane do sypania solą, piaskiem oraz roztworem (solanką),
  • ciągnikiem uzbrojonym w pług i nową posypywarkę komunalną przystosowaną do sypania solą lub piaskiem,
  • 3 urządzeniami wielozadaniowymi Knikmops uzbrojonymi w pługi i syparki (wózkowe i podwieszane, łącznie 6 szt.), w tym nowoczesne urządzenia firmy SaMASZ i POM Augustów Motyl do zabezpieczania chodników i ścieżek rowerowych.

Dodatkowo osoby pracujące przy sprzątaniu miasta doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zabezpieczają ręcznie miejsca szczególnie niebezpieczne – schody, okolice przejść dla pieszych itp.

Już w sezonie letnim, w związku z konkurencyjnymi cenami zabezpieczyliśmy odpowiednie ilości soli, które pozwolą na obsługę całego sezonu ZUD, bez martwienia się o dostępność środka uszorstniającego na rynku.

Akcja Zima wymaga również stałego (całodobowego) monitoringu sytuacji na drogach. Nasi dyżurni dokonują systematycznych (kilka razy na dobę) objazdów po terenie gminy, w celu sprawdzenia stanu dróg i chodników, analizują wskazania znajdującej się na terenie ZGK stacji meteorologicznej, śledzą prognozy pogody oraz ostrzeżenia IMGW. Wszystko po to, byście mogli się Państwo czuć na drogach i chodnikach w naszym mieście bezpiecznie.