Solec pełen kwiatów i zieleni

Coraz cieplejsze dni, a szczególnie dodatnia temperatura w nocy sprzyjają pracom w zieleni miejskiej. W ostatnim czasie prace te nabrały intensywności. Szczególnie widoczne są pielęgnowane i odświeżane na terenie Solca czy też zakładane nowe rabaty, a także inne miejsca przeznaczone na obsadzenie kwiatami. Łącznie w tym roku na terenie całego miasta pojawi się niemal cztery i pół tysiąca sadzonek kwiatów jednorocznych. Większość z nich została już zasadzona. Są też takie, które z uwagi na specyfikę wzrostu zostały zasiane i zaczynają kiełkować. Kwiaty zostały umieszczone:

 • na rabatach kwiatowych,
 • w donicach,
 • w skrzynkach,
 • na wieżach kwiatowych.
  Podobnie jak w latach poprzednich Zakład Gospodarki Komunalnej nie tylko odpowiada za sadzenie roślin, ale także za ich bieżącą pielęgnację, czyli nawożenie, podlewanie, spulchnianie gleby czy bieżące usuwanie obumarłych części roślin.

Opiekę nad kwiatami sprawuje doświadczony zespół pracowników Działu Gospodarki Komunalnej. Serdecznie prosimy o uszanowanie naszej pracy, służącej poprawie estetyki Solca Kujawskiego i niezadeptywanie oraz nieuszkadzanie roślin. Sadzone rokrocznie kwiaty służą wspólnemu dobru mieszkańców, są też wizytówką, jaką witamy odwiedzających nasze miasto gości.

W tym roku wśród kwiatów w miejscach zorganizowanej zieleni znajdą się przede wszystkim takie gatunki jak:

 • surfinia,
 • wilec ziemniaczany,
 • pelargonia kaskadowa,
 • kana,
 • aksamitki.

Cieszymy się niezmiernie, że kolejny już raz możemy swoją pracą poprawiać wizerunek i estetykę Solca Kujawskiego.

Oczywiście poza zakładaniem nowych, jednorocznych stref kwiatów czy innych roślin, zakładamy i dbamy o inne miejsca zorganizowanej zieleni. Zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii, obrazującej miejsca, gdzie pracujemy nad zielenią miejską.

« z 2 »