Sprzątanie miasta


Dział Gospodarki Komunalnej świadczy usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Celem podejmowanych przez nas działań jest w szczególności dbałość o odpowiedni stan porządkowy terenów ogólnodostępnych, publicznych, które stanowią codzienne miejsca przemieszczania się i przebywania mieszkańców naszej gminy. Usługi te stanowią zadania publiczne w zakresie:

  • zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, chodników, przystanków komunikacyjnych, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się nieczystości, w tym błota, śniegu, lodu,
  • mechanicznego oczyszczania nawierzchni utwardzonych,
  • koszenia trawników zlokalizowanych w pasach drogowych,
  • bieżących napraw (znaków drogowych, ławek, śmietników itp.).

Pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialni za sprzątanie miasta wykonują codzienne czynności na terenie Solca Kujawskiego, dostosowane do potrzeb mieszkańców, wynikające ze zleceń Urzędu Miejskiego, a także pory roku, w której realizowane są zadania.

W zakresie sprzątania i utrzymania czystości na terenie gminy do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej należy także utrzymywanie porządku na terenie POP, czyli Punktu Obsługi Podróżnych, jaki funkcjonuje przy soleckim dworcu kolejowym.

Usługi świadczone przez ZGK mają często charakter cykliczny (np. koszenie trawników). Prosimy jednak pamiętać o tym, że z uwagi na typ niektórych usług, ich realizacja uzależniona jest od niezależnych od nas czynników (np. atmosferycznych).