Świadczenie usług koparką przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Średnia/Jagodowa – II postępowanie

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług koparką przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji.

Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.


Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert).

Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania.


Wyniki postępowania:

W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę:

Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium cena przestojuKryterium terminu płatnościWynik podstępowania
PRACE ZIEMNE Z WŁASNYM TRANSPORTEM WIESŁAW ZAWIŚLAK
ul. Kącik 1
86-050 Solec Kujawski
NIP 953 105 43 06
73 062,00 zł brutto53,33%90 dniUzyskana ilość punktów: 90 pkt.

Najkorzystniejsza oferta