Światowy Dzień Wody 2024

Światowy Dzień Wody to wydarzenie obchodzone co roku 22 marca. Jest to międzynarodowy dzień ustanowiony przez ONZ w 1993 roku. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie czystej wody i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
W bieżącym roku Światowy Dzień Wody skupia się na temacie „Woda dla pokoju”. To hasło podkreśla rolę, jaką woda odgrywa w budowaniu, utrzymaniu lub podważaniu pokoju. Gdy jej zasoby są niewystarczające lub  dostęp do wody jest nierówny, to zwiększa się ryzyko konfliktów między społecznościami i narodami.