Wizyta delegacji z Azji Środkowej

W dniu 24 października 2023 roku nasz Zakład odwiedzili goście z Azji Środkowej. Kilkuosobowa delegacja, której członkiem był m.in. prof. Kudaiberdi Kozhobekov – rektor Uniwersytetu Państwowego w Oszu, największej uczelni wyższej w Azji Środkowej, miała okazję przyjrzeć się temu, jak działa stacja uzdatniania wody w Przyłubiu, z której dostarczana jest woda pitna dla zdecydowanej większości mieszkańców naszej gminy.

Prezes Zarządu ZGK – Pan Sebastian Wrycza, Kierownik Ujęcia Wody – Pan Mirosław Miłek oraz Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej – Pan Wojciech Elszyn oprowadzili gości po stacji, omówili procesy, jakie realizowane są w związku z dostarczaniem wody pitnej do mieszkańców, a także zaprezentowali technologie stosowane do uzdatniania wody w naszej gminie. Azjatyccy delegaci mieli także możliwość skosztowania soleckiej wody, bezpośrednio z ujęcia. Chwalili jej barwę oraz smak. Ich zaskoczenie wzbudziła duża automatyzacja procesów wydobywania i uzdatniania wody, która przekłada się na to, że stacja uzdatniania może działać w niewielkiej obsadzie osobowej.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń. Od rektora Uniwersytetu w Oszu usłyszeliśmy między innymi, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorstwa wodociągowe w Azji Środkowej. Profesor zwracał uwagę w szczególności na to, że pomimo dostępności wody, jej jakość w regionie jest bardzo niska, woda jest zanieczyszczona i trudno ją uzdatnić, by nadawała się do spożycia. Stąd też duże zainteresowanie gości technologią uzdatniania wody, ale i technologiami oczyszczania sieci wodociągowych, za pośrednictwem których woda jest transportowana do mieszkańców.

W podziękowaniu za ciepłe przyjęcie oraz prezentację stacji uzdatniania wody Prezes Zarządu ZGK otrzymał od gości pamiątkowy upominek – kałpak, czyli tradycyjne kirgiskie męskie nakrycie głowy. My również dziękujemy za wizytę gości z Azji. Wymiana doświadczeń, szczególnie z mieszkańcami terenów, które borykają się z problemami, w rozwiązaniu których jesteśmy w stanie pomóc, chociażby prezentując stosowane u nas technologie, jest dla nas ważnym elementem działania na rzecz wspólnego interesu społecznego.