Wrzesień pod hasłem sprzątania świata

15-17 września 2023 – finał akcji Sprzątanie Świata – Polska 2023

Rokrocznie wrzesień to miesiąc szczególny dla wszystkich osób, dla których ważne jest, by otoczenie, w którym żyjemy było czyste i uporządkowane, by wyrzucane jeszcze ciągle zbyt często do lasów, na łąki, w miejsca, gdzie powinna rządzić przyroda, śmieci nie zanieczyszczały naszych wód, gleby, powietrza.

Na weekend 15-17 września 2023 roku przypada finał corocznej, realizowanej już po raz trzydziesty akcji Sprzątanie Świata – Polska. Wydarzenie, którego inicjatorką w naszym kraju była Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz – dzisiaj Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia – organizatora wydarzenia, co roku gromadzi tysiące uczestników, sprzątających swoją najbliższą okolicę. Tegoroczne edycja prowadzona jest pod hasłem “Sprzątanie świata łączy ludzi”. Poprzednia, dwudziesta dziewiąta edycja Sprzątania Świata pozwoliła na zebranie ponad 472 tysięcy kilogramów odpadów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Solca Kujawskiego do włączenia się w tę ważną, tak dla naszej lokalnej społeczności, jak i całego społeczeństwa, akcję. Niezwykle cieszy nas zainteresowanie Sprzątaniem Świata wśród dzieci i młodzieży. 15 września wielu uczniów soleckich szkół włączy się we wspólne sprzątanie Solca Kujawskiego, a ich działania będą ważnym elementem budowania świadomości zagrożeń dla środowiska, jakie powodują nieprawidłowo zagospodarowane (np. wyrzucane do lasu) odpady.

2 września 2023 – Akcja Czysta Wisła – Hufiec ZHP Solec Kujawski i WOPR zorganizowały sprzątanie terenów nadwiślańskich

Trzydziesta edycja Sprzątania Świata to jednak nie jedyne wydarzenie, którego idea wskazuje na zainteresowanie solecczan tym, by miejsca nam bliskie były czyste i zadbane. 2 września 2023 roku w ramach Akcji Czysta Wisła Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu Kujawskim przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Solcu Kujawskim zaprosili mieszkańców naszego miasta do wspólnego zadbania o czystość na terenach nadwiślańskich. Do akcji, poza harcerzami i ratownikami aktywnie włączyli się także najmłodsi mieszkańcy naszego miasta oraz seniorzy związani ze Stowarzyszeniem „AS” Aktywny Senior. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. miał przyjemność dołożyć cegiełkę do tej inicjatywy, dostarczając uczestnikom worki na odpady, rękawiczki jednorazowe oraz oczywiście odbierając zebrane śmieci. Dodatkowo bezpośrednio przed rozpoczęciem zbierania odpadów Pan Wojciech Elszyn – Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej pokrótce przypomniał uczestnikom o tym, jak ważne jest dbanie o właściwe postępowanie z odpadami i ich segregacja.

Jako podmiot, profesjonalnie zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie Solca Kujawskiego, niezwykle cieszą nas wszystkie oddolne akcje podejmowane przez mieszkańców, których celem jest zadbanie o nasze środowisko. Problem odpadów jest problemem dotyczącym przecież każdego z nas i tylko od nas samych zależy, w jakim stopniu będziemy sobie w stanie z nim poradzić. Duża ilość harcerzy, udział WOPR-owców, zaangażowanie seniorów i dzieci w tego typu akcje jest bardzo ważne, a przeprowadzone 2 września sprzątanie terenów nadwiślańskich jest świadectwem właściwego myślenia o przyszłości. Dziękujemy Hufcowi ZHP oraz Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Solcu Kujawskim za zorganizowanie i przeprowadzenie Akcji Czysta Wisła w naszym mieście.

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia galerii zdjęć ze sprzątania terenów nadwiślańskich, które udostępniamy Państwu za zgodą Hufca. Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z całego wydarzenia na stronie Hufca ZHP Solec Kujawski na Facebooku, TUTAJ.