Zapytania o cenę


Aktualne zapytania o cenę:

Zapytania ofertowe - aktualne
12 lutego, 2024Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest dostawa wodomierzy na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji w 2024 roku. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-wodomierze-2024Pobierz Opis-przedmiotu-zamowienia-wodomierze-2024Pobierz Formularz-ofertowy-wodomierze-2024Pobierz Zestawienie-materialow-2024Pobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę: Nazwa wykonawcyKryterium cenyWynik postępowaniaWES sp. z o.o.ul. Kołodziejska 2915-256 BiałystokNIP 9662135181129 901,20 zł nettotj. 159 778,48 zł bruttoUzyskana liczba punktów: 100Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...
27 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług projektowych w zakresie opracowania projektu technicznego remontu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-W-KS-i-KD-remont-w-ul-LesnejPobierz Zalacznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamowienia-W-KS-i-KD-remont-w-ul-LesnejPobierz Formularz-ofertowy-W-KS-i-KD-remont-w-ul-LesnejPobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium cena jednostkowa pracyKryterium terminu płatnościWynik podstępowaniaHYDROTERM Zygmunt Biernackiul. Skalarowa 16/1385-436 BydgoszczNIP 554 102 05 8371 340,00 zł brutto (cena ofertowa),w toku negocjacji ustalona cena ostateczna wyniosła 61 500,00 zł brutto98,40 zł brutto31 dniUzyskana ilość punktów: 100 pkt.Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...
27 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług projektowych w zakresie opracowania projektu budowlanego sieci tłocznej wody surowej dla SUW Przyłubie na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-siec-tloczna-Przylubie-Solec-KujawskiPobierz Zalacznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamowienia-siec-tloczna-Przylubie-Solec-KujawskiPobierz Formularz-ofertowy-siec-tloczna-Przylubie-Solec-KujawskiPobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę: Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium cena jednostkowa pracyKryterium terminu płatnościWynik podstępowaniaHYDROTERM Zygmunt Biernackiul. Skalarowa 16/1385-436 BydgoszczNIP 554 102 05 83123 000,00 zł brutto (cena ofertowa), w toku negocjacji ustalono cenę ostateczną 98 400,00 zł brutto98,40 zł brutto40 dniUzyskana ilość punktów: 100 pkt.Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...

Archiwum zapytań:

Zapytania ofertowe - archiwalne
29 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług przewiertu sterowanego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-Srednia-Jagodowa-przewiert-sterowany-—-II-postepowaniePobierz Formularz-ofertowy-Srednia-Jagodowa-przewiert-—-II-postepowaniePobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty. Po zapoznaniu się z treścią ofert, ich sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę: Nazwa wykonawcyKryterium cenyKryterium terminu płatnościWynik postępowaniaDoradztwo – Usługi – Handel “JARRL” Krzysztof JankowskiSiedlisko 2689-400 Sępólno KrajeńskieNIP 879 160 33 7611 808,00 zł brutto7 dniUzyskana liczba punktów: 64,80Przewierty sterowaneSzymon Boreckiul. Pałucka 3289-200 SzubinNIP 504 003 29 319 600,00 zł brutto90 dniUzyskana liczba punktów: 100Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...
20 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług koparką przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-Srednia-Jagodowa-koparka-II-postepowaniePobierz Formularz-ofertowy-Srednia-Jagodowa-koparka-II-postepowaniePobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę: Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium cena przestojuKryterium terminu płatnościWynik podstępowaniaPRACE ZIEMNE Z WŁASNYM TRANSPORTEM WIESŁAW ZAWIŚLAKul. Kącik 186-050 Solec KujawskiNIP 953 105 43 0673 062,00 zł brutto53,33%90 dniUzyskana ilość punktów: 90 pkt.Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...
7 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług przewiertu sterowanego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-Srednia-Jagodowa-przewiert-sterowanyPobierz Formularz-ofertowy-Srednia-Jagodowa-przewiertPobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty. Po zapoznaniu się z treścią ofert, ich sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający przedstawia poniżej wynik postępowania: Nazwa wykonawcyKryterium cenyKryterium terminu płatnościWynik postępowaniaPrzewierty sterowane Szymon Boreckiul. Pałucka 3289-200 SzubinNIP 504 003 29 3116 000,00 zł brutto(44 pkt.)14 dni(0 pkt.)Uzyskania ilość punktów: 44Oferta odrzucona jako nie spełniająca warunków formalnych – brak podpisu w formie zgodnej z wymogami zapytania o cenęDoradztwo – Usługi – Handel “JARRL” Krzysztof JankowskiSiedlisko 2689-400 Sępólno KrajeńskieNIP 879 160 33 768 800,00 złbrutto(80 pkt.)32 dni(10 pkt.)Uzyskana ilość punktów: 90Najkorzystniejsza oferta Z uwagi na wpływ do Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy, którego oferta została wybrana najkorzystniejszą, w przedmiocie rozbieżności w rozumieniu całkowitej ceny oferty oraz oświadczenia o braku możliwości wykonania zamówienia w kwocie, jaka została wskazana w ofercie oraz biorąc pod uwagę, że poza ofertą złożoną przez tego Wykonawcę nie wpłynęły do Zamawiającego oferty, które nie podlegałyby odrzuceniu, Zamawiający unieważnia postępowanie. [...] Czytaj więcej...
7 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usług koparką przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-Srednia-Jagodowa-materialy-2Pobierz Formularz-ofertowy-Srednia-Jagodowa-koparkaPobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający odrzucił ofertę, jako niespełniającą wymogów formalnych postępowania: Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium przestojuKryterium terminu płatnościWynik postępowaniaPrace ziemne z własnym transportem Wiesław Zawiślakul. Kącik 1, 86-050 Solec KujawskiNIP 953 105 43 0673 062,00 zł brutto53,33%90 dniPostępowanie unieważnioneJedyna oferta, która wpłynęła do Zamawiającego nie spełnia warunków formalnych – brak podpisu w formie zgodnej z wymogami zapytania o cenę [...] Czytaj więcej...
7 listopada, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej/Jagodowej w Solcu Kujawskim na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-Srednia-Jagodowa-materialy-1Pobierz Formularz-ofertowy-Srednia-Jagodowa-materialy-1Pobierz Zalacznik-do-zapytania-ofertowego-Srednia-Jagodowa-materialy-1Pobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). Możliwość przesłania ofert została wyłączona z uwagi na upływ terminu ich składania. Wyniki postępowania: W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z treścią oferty, jej sprawdzeniem pod względem merytorycznym i formalnym, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę: Nazwa WykonawcyKryterium cenyKryterium terminu dostawyKryterium terminu płatnościWynik podstępowaniaRurex sp. z o.o. ul. Rozłogi 2285-179 BydgoszczNIP 534 10 13 495172 687,65 zł bruttodo 5 dni90 dniUzyskana ilość punktów: 100 pkt.Najkorzystniejsza oferta [...] Czytaj więcej...
7 lutego, 2023Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zapytanie o cenę, którego przedmiotem jest dostawa wodomierzy na potrzeby Działu Wodociągów i Kanalizacji. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej. zapytanie-ofertowe-wodomierze-2023Pobierz Opis-przedmiotu-zamowienia-wodomierze-2023Pobierz Zestawienie-materialowPobierz Formularz-ofertowy-wodomierze-2023Pobierz W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zakład Gospodarki Komunalnej umieszcza poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi: Odpowiedzi-na-pytania-Wykonawcy-10.02.2023Pobierz Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza ofertowego (dostępny poniżej w czasie składania ofert). [...] Czytaj więcej...

Starsze zapytania o cenę znajdują się w archiwum naszej starej strony internetowej, dostępnej TUTAJ.