Zieleń miejska


Dział Gospodarki Komunalnej od 2020 r. świadczy usługi związane z kompleksowym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski. Zakres działań realizowanych w tym zakresie jest niezwykle szeroki i obejmuje większość prac w obszarach zieleni.

Tereny wchodzące w skład zieleni miejskiej w naszym mieście to w szczególności:

 • parki,
 • zieleń osiedlowa,
 • zieleń pasów drogowych,
 • trawniki,
 • klomby.

Świadczone przez nas usługi związane z zielenią miejską to przede wszystkim:

 • koszenie trawy,
 • pielęgnację zieleni niskiej,
 • pielęgnację drzew młodych,
 • ochronę drzew kasztanowca przed szrotówkiem kasztanostowiaczkiem,
 • jesienne wygrabianie trawników,
 • zabezpieczenie roślin na zimę,
 • zakładanie trawników,
 • nasadzenia roślin jednorocznych i wieloletnich,
 • przesadzanie drzew i krzewów,
 • cięcia sanitarne i pielęgnacyjne roślin,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • opryski i nawożenie roślin,
 • przycinanie i formułowanie krzewów,
 • podlewanie nasadzeń. 

Uczulamy mieszkańców na to, że do zadań Zakładu należy dbałość o zieleń miejską zlokalizowaną na terenach publicznych, pozostających w gestii Urzędu Miejskiego. Tereny te często przylegają do innych terenów zielonych, dla których zarządcami są np. spółdzielnie, wspólnoty czy prywatni właściciele, do których należą obowiązki związane z utrzymaniem porządku na tych terenach. Zakład nie może realizować w ramach swoich obowiązków zadań, które wykonywane byłyby na tych działkach.

Wierzymy, że nasze zaangażowanie, a także zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry są kluczem do świadczenia usług wysokiej jakości, czego efektem są estetyczne i zadbane tereny zielone, które poprawiają komfort życia mieszkańców naszego miasta.